Om oss

 Jag heter Kenneth och är ansvarig för verksamheten och har alltid haft ett genuint och grundmurat intresse för hundar.

Jag är speciellt intresserad av etologi och av hundar som etablerat ett beteende som upplevs som besvärande för husse och matte, mera känt som problemhundar.
Det är otroligt lätt att snubbla på vägen när man försöker guida hunden till att fungera i vårt moderna samhälle, e
ller att lyckas i lydnadstävligar om nu det är målet.

Jag har en grundsyn när det gäller hantering av hundar som baseras på positiva relationer, tydligt "positivt" ledarskap, bra kommunikation mellan förare och hund samt stimulans och positiv förstärkning istället för "hugg och slag".

Jag vill inte ansluta mig till någon "ideologi" när det gäller hundars hantering, men jag menar att respekt och kunskap om hundars individuella egenskaper - mentala status - kroppsspråk och vilka drifter som styr och påverkar hundens beteende ger förutsättningar för att bygga bra relationer till alla sorters hundar oavsett karaktärsdrag. 

Sammantaget ger det förståelse och kunskap och goda ledaregenskaper som är en förutsättning för att hantera andras hundar.

Jag har specialiserat mig på hundar som anses "besvärliga" i vardagen. Hundar med dålig social kompetens, rädslor eller aggressioner. Vi tar emot alla, oavsett beteende.

 

Jag är verksam inom SBK och är för närvarande aktiv vid Veberöds Brukshundsklubb.

Trots jag är verksam och intresserad av tävlingslydnad är jag inte rasbunden, jag charmas lika lätt av en Yorkshire terrier som av en robust Rottweiler.

Familjens hundbestånd består av Ocra Schäfer, Uzi Border Collie, Blues Pudel samt Maxi Chihuahua.

Både min familj och mina anställda är oerhört måna om hundarnas välmående, både våra egna och andras och hoppas att ni kommer ge oss förtroendet att handha era "skyddslingar" när så behövs.


 

”Oavsett hur lite pengar och hur få ägodelar du har, är du rik om du har en hund”

You tube klipp

Affärsidé

Kunskap, Kvalité och Omsorg

Vision

Att göra detta Hundpensionat till ett av Sveriges absolut bästa där du tryggt kan lämna bort din hund när så behövs.