Hundkurser

 En bra och positiv relation med sin hund är grunden

för lärandet, både för hunden och föraren.

  • Min träningsfilosofi bygger på "klickertänk", operant inlärning samt positiv förstärkning.
  • Min hundträning är baserad på forskning om hundens etologi, språk och beteende.
  • Min hundträning är baserad på en genomtänkt belöningsstrategi.
  • Träningen är anpassad efter hundens förutsättningar.

Min filosofi är att hunden måste veta att det finns ett nej i vardagslydnaden, intränat på ett positivt sätt oavsett hundens mentala status. I tävlingslydnad är nej lika ovanlig som snö på midsommarafton.

Du har dock kommit fel om du anser dig "kräva" lydnad av din hund.

Vår träningsplan är på 3000 kvm, inhägnad och belyst under årets mörka månader.

Kursutbudet finner du under fliken kursutbud där du också kan lämna intersseanmälan.

Kurserna startar fortlöpande.

Ring eller kom på ett personligt besök för att förvissa dig om att detta blir

rätt kurs för din hund...."köp inte grisen i säcken".

Rådgivning

Trots goda intentioner kan det gå fel i relationer mellan förare och hund.

Hunden kan också uppvisa trista och oacceptabla beteende i andra situationer.

För att komma tillrätta med dessa problem får man ibland söka hjälp. Jag erbjuder rådgivning och problemhundsutredningar när så behövs.

Jag utgår från

  • Hundens mentala staus
  • Vilka drifter som styr hundens beteende.
  • Jag använder mig av positivt ledarskap utan inslag av dominans.